shark

Команди към NS (NickServ) за управление на nick-а ви.

2 posts in this topic

/msg NS <опция> [параметри] Командите към NS задължително започват с /msg ns <команда>
/msg NS HELP [опция]
/msg NS HELP ALL Помощ за командите към NS.
/msg NS REGISTER <password> <e-mail>

/msg NS REG <password> <e-mail>
/msg NS CONFIRM <token code> Регистрира псевдоним nick с който сте в момента (ако не е регистриран), като password e паролата ви за identify, a your@email.comе адресът на пощата ви, на който ще бъде изпратен token код, който до 72 часа трябва да напишете командата CONFIRM за да завършите регистрацията. Паролата е чувствителна към големината на буквите. При проблем с получаване на token code се обърнете към администратор.
Използвайте трудни пароли!
Ако не ползвате nick-a (с идентифициране) над 60 дни, регистрацията му се прекратява (не важи за псевдоними със сетнат NOEXPIRE).
/msg NS IDENTIFY 
/msg NS ID
//.msg ns id $$?* Удостоверявате собствеността на nick-а си (идентификация).
С последната команда пишете паролата в малко прозорче и със звездички (за mIRC клиент).
/msg NS LOGOUT Прекратявате сесията си като идентифициран потребител с nick-a си.
Работи само ако nick-a няма включен SET KILL.
/msg NS INFO
//msg ns info $me Показва информация за nick.
За вашия nick може да ползвате и втората команда (за mIRC клиент).
/quote help umode Показва какви modes можете да сложите на nick-a си.
/mode <+|->
/mode +i Променяте modes на nick-a си.
+i - не ви показва nick-а при /who #kanal
+I - не показва idle time при /whois nick nick
+g - не приемате лични съобщения, освен от тези в ACCEPT list
+D - не виждате какво се пише в каналите
/accept nick
/accept -nick
/accept * Ако имате mode +g на nick-a си, определяте кой може да ви пише.
Добавяте и махате никове от списъка,
преглеждате кои са записани.

/msg NS LIST <pattern> [sUSPENDED] [NOEXPIRE] [uNCONFIRMED] Изкарва всички регистрирани псевдоними, съдържащи <pattern> в себе си във формат nick!user@host. Псевдоними с включена PRIVATE опция са видими само за Services Operators. Псевдоними с включена NOEXPIRE опция се показват с ! отпред. 
/msg NS SET AUTOOP ON|OFF включва/изключва автоматичен OP на ника ви от CS при влизане в даден канал, в който имате нужния ACCESS.

/msg NS SET EMAIL <e-mail> Дoбавяте имейл към вашия псевдоним. При използване на /msg NS INFO <nickname> добавения имейл ще се показва към информацията с псевдонима ви.

/msg NS RESEND С тази команда пращате нов token-code за CONFIRM на вашия псевдоним. При затруднения с получаването на такъв код, се обърнете към администратор.
/msg NS SET GREET <text> дoбавяте поздравително съобщение към вашия псевдоним.

/msg NS SET PASSWORD <newpassword> Променяте паролата на nick-a си.
/msg NS SET KILL ON|OFF  Включва/изключва опция, при която ако някой ползва nick-a ви и не се идентифицира до 1 минута, автоматично ще бъде disconnect-нат.
/msg NS ACCESS ADD
/msg NS ACCESS DEL
/msg NS ACCESS LIST Променя списъка от познати хостмаски за nick-a ви. Ако използвате хостмаска, която не е във вашия списък за достъп, трябва да се identify. (също като горните команди)
/msg NS SET KILLIMMED ON|OFF ON включва опция, при която ако някой влезе с nick-a ви от неизвестна хостмаска, ще бъде disconnect-нат веднага. Предварително задайте хостмаски с ACCESS ADD от горните команди.
/msg NS SET PRIVATE ON Скрива info-то на nick-а ви при използване на LIST команда.

/msg NS SET FACEBOOK <facebook url> Добавя Фейсбук страница към вашия псевдоним.

/msg NS SET MESSAGE ON|OFF |off>Променя метода на комуникация на вашия псевдоним със Services. При включена опция NS ще ви изпраща лични съобщения, при изключена опция, съобщенията ще ви излизат под формата на notice.
/msg NS SET URL <url>  Добавя url страница към вашия псевдоним.
/msg NS SET HIDE {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON|OFF} Скрива различните видове информация за вашия псевдоним при използване на NS INFO команда. Можете да скриете вашият e-mail, достъп до Services (ако имате такъв) вашата хостмаск-а, последно използваното от вас quit-съобщение. С втория параметър ON|OFF включвате/изключвате избраната от вас опция.
/msg NS RELEASE <nickname> <password> Бърза команда за освобождаване на nick-a ви.
А ако някой друг ползва вашият nick, той ще бъде kill-нат от services.

/msg NS RECOVER <nickname> <password> Подобна на горната команда.
/msg NS GHOST <nickname> <password> Подобна на горната команда.
/msg NS SET SECURE ON|OFF Включва/изключва опция, при която трябва задължително да сте се идентифицирали с ника си, за да бъдете разпознат от Services като негов собственик. Добавете си вашата хостмаска преди да включите тази опция.

/msg NS SET KEEPMODES ON|OFF Включва/изключва опция при която NS запаметява поставените модове на вашия псевдоним и автоматично ги SET-ва, при следваща идентификация.

/msg NS ALIST Показва информация, съдържаща вашия достъп до канали. Канали с включена NOEXPIRE опция излизат с ! отпред.

/msg NS RESETPASS <nickname> <email> С тази команда пращате инструкции как да смените паролата на избрания псевдоним към e-mail-а на съответния. E-mail-а трябва да бъде зададен предварително чрез SET EMAIL командата.

/msg NS STATUS <nickname> Връща информация дали даден потребител е фактическия собственик на съответния псевдоним. Ако <nickname> не е зададен като опция, връща вашия статус.

/msg NS UPDATE Обновява информацията за вашия псевдоним, като непрочетени съобщения, необходими настройки, флагове на псевдонима ви, вашето последно посещение и т.н

brandy and Aurora_Borealis like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now